<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=133206463822786&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
logo-captio-light-2
logo-captio-light-2
logo-captio-light-2
logo-captio-light-2

Referència del projecte: IEDES12-1-0092

Convocatòria Innoempresa 2012

Títol del projecte: Captio: plataforma mobile per a la gestió de les despeses en mobilitat

 Resum: El projecte ha consistit en el desenvolupament de la primera eina del mercat espanyol capaç d’automatitzar i dotar de més eficiència al procés de gestió de les despeses en mobilitat de l’empresa, apalancant el seu valor en 3 aspectes fonamentals:

  1.      La proliferació de terminals mòbils intel·ligents (els anomenats smartphones, com Iphone, Blackberry, Android) amb dispositius de geolocalització, principalment per a la utilització de serveis de veu (trucades) i dades (e-mail) per part dels seus usuaris, però que obren un nou món de possibilitats en nombrosos àmbits de gestió.
  2.      La captura automàtica de despeses, bé sigui mitjançant tecnologies OCR que són capaces de llegir documents físics (tiquets), com amb tecnologies d’agregació de dades bancàries, capaces de carregar automàticament els registres generats per una targeta de crèdit.
  3.      La integració de Captio amb les eines de gestió presents en el món de l’empresa (ERP, CRM, Correu electrònic, etc.) de manera que els usuaris no tinguin la sensació d’haver de treballar amb múltiples plataformes, sinó amb un únic entorn de treball que els ofereix diferents serveis.